Yxtaholms Samfällighetsförening

 

Styrelse

Ordförande: Björn Lidén

Kassör: Leif Östfeldt

Sekreterare: Åsa Thunberg/Lottie Svegmar

Ledamöter: Rolf Ekholm och Cathetrine Fahlén

------------------------------------------------------- 

Skogsansvarig: Lars Lagander

Vattenansvarig: Tom-Erik Hedberg

Vägansvarig: Rolf Ekholm och Tom-Erik Hedberg


Områdesvärdar:

Hägerbo: Anna Eklund Aldebring

Kvarnbacken: Johan Martinsson

Kvarnmon: Hans Carlsson

Mellösa: Nicklas Zelander

Stavsjöhöjden: Anders Bjernudd

Ulvsunda: Lennart Thyr

Yxtakvarnshöjden: Kenneth Jillefors

 

Bryggfogde Mellösasjön/bad: Lennart Thyr

Bryggfogde Mellösasjön/båt: Kenneth Jillefors

Bryggfogde Stavsjön: Ulf Stridh  


Revisorer: Rolf Westerberg och Annelie Ekstrand, Suppleant Torbjörn Hjort

Post och distribution: Agneta Stridh  

Arkivarie: Lottie Svegmyr

Valberedning: Parvis Gazi och Leif Carmhagen  

Plusgiro: 93 26 14-1