Yxtaholms Samfällighetsförening

 

Styrelse

Ordförande: Anders Bjernudd

Kassör: Leif Östfeldt

Sekreterare: Åsa Thunberg

Ledamöter: Rolf Ekholm och Marja Ros

Suppleanter: Lottie Svegmar, Ann Östvi

------------------------------------------------------- 

Skogsansvarig: Tommy Moser

Vattenansvarig: Tom-Erik Hedberg

Vägansvarig: Rolf Ekholm och Tom-Erik Hedberg


Områdesvärdar:

Hägerbo: Anna Eklund Aldebring

Kvarnbacken: Johan Martinsson

Kvarnmon: Jeanette Scheffer

Mellösa: Jörgen Palmersjö

Stavsjöhöjden: Anders Bjernudd

Ulvsunda: Jörgen Palmersjö

Yxtakvarnshöjden: Vakant

 

Bryggfogde Mellösasjön/bad: Nicke Strandberg

Bryggfogde Mellösasjön/båt: Tommy Moser

Bryggfogde Stavsjön: Ulf Stridh  


Revisorer: Rolf Westerberg och Annelie Ekstrand, Suppleant Torbjörn Hjort

Post och distribution: Agneta Stridh  

Arkivarie: Lottie Svegmyr

Valberedning: Parvis Gazi och Leif Carmhagen  

Plusgiro: 93 26 14-1