Yxtaholms samfällighetsförening 

Kontakt och kommunikation


Förtroendevalda


Styrelse

Ordförande: Anders Bjernudd
Kassör: Leif Östfeldt
Sekreterare: Åsa Thunberg
Ledamöter: Rolf Ekholm, Marja Ros
Suppleanter: Lottie Svegmar, Ann Östvi


Adjungerade till styrelsen för arbetsområde

Skogsansvarig: Tommy Moser
Vattenansvarig: Tom-Erik Hedberg
Vägansvarig: Rolf Ekholm, Tom-Erik Hedberg


Områdesvärdar

Hägerbo: Anna Eklund Aldebring
Kvarnbacken: Johan Martinsson
Kvarnmon: Jeanette Scheffer
Mellösa: Jörgen Palmersjö
Stavsjöhöjden: Anders Bjernudd
Ulvsunda: Jörgen Palmersjö
Yxtakvarnshöjden: Kerstin Lindbäck


Övriga förtroendevalda

Bryggfogde Mellösasjön/bad: Nicke Strandberg
Bryggfogde Mellösasjön/båt: Tommy Moser
Bryggfogde Stavsjön: Ulf Stridh  
Revisorer: Rolf Westerberg, Annelie Ekstrand,
Revisorsuppleant: Torbjörn Hjort
Post och distribution: Agneta Stridh  
Arkivarie: Lottie Svegmar
Valberedning: Parvis Gazi, Leif CarmhagenKontakt med styrelsen

Hemsidan - styrelsens främsta informationskanal 

ysf.se

Hemsidan är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna. Här ser du aktuella händelser, samlad information och viktiga dokument.

Styrelsens e-post

ysfstyrelsen@gmail.com

Om du har frågor eller synpunkter kan du skicka e-post till styrelsen.

Du kan också få viss information från styrelsen via e-post.  Det gäller till exempel i samband med årsmötet då kallelse och protokoll e-postas till samtliga medlemmar.


Föreningens postadress

Yxtaholms samfällighetsförening
c/o Agneta Stridh
Lännavägen 10 C 
141 63 Huddinge


Skriv meddelande till styrelsen

Fyll i formuläret nedan så får du svar via e-post.Andra kommunikationsforum 


Anslagstavlor

Förutom en anslagstavla vid infarten till området finns det en anslagstavla per lokalområde. Där kan du läsa aktuella meddelanden från styrelsen, till exempel kallelse till arbetsdag eller årsmöte. För övrigt är det fritt för alla att annonsera här.Facebook-gruppen 
"Vårt Yxtaholm"

Facebook-gruppen "Vårt Yxtaholm" är ett forum där föreningens medlemmar kan kommunicera med varandra. Här kan du informera, berätta, visa, sälja, köpa  och varna.

Styrelsen kan lägga ut viss information i gruppen, men svarar inte på frågor här.  Om du vill kommunicera med styrelsen är mejl eller meddelande-formuläret ovan den bästa vägen.