Yxtaholms Samfällighetsförening

 

Välkommen till vår webbplats!

Här kan du hitta senaste nytt och aktuell information om vårt område.

Föreningen är till för att tillvarata våra gemensamma intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna såsom vägar, vattenledningar, grönområden, bryggor o. dyl. I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare minst två ledamöter. Sju områdesrepresentanter har till uppgift att föra fram idéer och synpunkter till styrelsen samt vara områdets kontaktperson.


Nytt på Aktuellt och Om oss: Årsmötesprotokollet distribueras nu med mail och post. Det finns också på Protokoll och kallelser tillsammans med nya stadgar.

  

 

 

 

Konfigurera denna hämtningswidget

Ny karta Yxtah.pdf (560.83KB)
Ny karta Yxtah.pdf (560.83KB)