Yxtaholms samfällighetsförening 

Välkommen till vår hemsida

Yxtaholms samfällighetsförening är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna, såsom vägar, vattenledningar, grönområden och bryggor. 

I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar.


AKTUELLT I FÖRENINGEN


ARBETSDAG
lördag 27 april kl. 10.00

Lördag 27 april är det dags för årets arbetsdag. Vi börjar arbetsdagen kl. 10 och avslutar den vid 13-tiden med sedvanlig korvgrillning.

Information om samlingsplats och arbetsuppgifter får du av din områdesansvarig

Information, diskussion och korvgrillning

Klockan 13 träffas vi på bouleplan vid Ulvsundavägen och grillar korv. Styrelsen kommer då att ge lite allmän information samt diskutera  hur vi ska fördela skötseln av allmänna områden.