Yxtaholms Samfällighetsförening
YSF.se

Välkommen till vår webbplats!

Yxtaholms samfällighetsförening är till för att tillvarata våra gemensamma intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna, såsom vägar, vattenledningar, grönområden och bryggor.


I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar. 

Aktuellt i föreningen

Arbetsdag 

27 april kl. 10.00

Lördagen 27 april är det dags för årets arbetsdag. Vi startar arbetsdagen kl. 10 och avslutar den vid 13-tiden med sedvanlig gemensam korvgrillning.

Respektive områdesansvarig kommer att meddela samlingsplats arbetsuppgifter.

  

 

 

 

Konfigurera denna hämtningswidget

Ny karta Yxtah.pdf (560.83KB)
Ny karta Yxtah.pdf (560.83KB)