Yxtaholms samfällighetsförening 

Välkommen till vår hemsida

Yxtaholms samfällighetsförening är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna, såsom vägar, vattenledningar, grönområden och bryggor. 

I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar.


AKTUELLT JUST NU


Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet är nu klart. och finns i Dokument. Det skickas också ut till alla medlemmar som anmält en mejladress samt anslås på anslagstavlan vid sopcontainrarna.


Arbetsledare sökes!

 

 

Vi efterlyser medlemmar som kan ta på sig rollen som arbetsledare för omvårdnaden av våra gemensamma naturområden. 

Det handlar framför allt om de områden som måste skötas om under hela året, alltså inte bara under den gemensamma arbetsdagen.

Du och ett arbetslag

Att vara arbetsledare innebär inte att du ensam ska göra jobbet. 

Uppgiften är främst att du ska hålla uppsikt över ett ansvarsområde och tillsammans med skogsansvarig besluta när det är dags för röjning. Du ska då se till att arbetet blir gjort tillsammans med ett arbetslag som du sammankallar.

Alla måste hjälpa till
Det är inte meningen att bara några få ska göra jobbet. Utan frivilliga insatser från medlemmarna fungerar inte föreningen.

Kontakta styrelsen
Kontakta styrelsen om du kan tänka dig att bli arbetsledare för något eller några av dessa områden eller om du har frågor.

Du kan mejla ysfstyrelsen@gmail.com eller skriva ett meddelande här.

Även du som inte vill ta på dig rollen som arbetsledare men som gärna vill hjälpa till i ett arbetslag är förstås välkommen att höra av dig.


Vi önskar arbetsledare som kan ansvara för något eller några av följande områden:

 • Hålla efter Löfstigen (Höjdvägen - Hägerbovägen). Tillsatt
  Arbetsledare: Kenneth Nämvall
 • Hålla efter badstigen (Stavsjöbadet – Stavsjöhöjden – Höjdvägen). Tillsatt
  Arbetsledare: Lars Lagander
 • Bekämpa björnlokor vid infarten från väg 55. Tillsatt
  Arbetsledare: Anna Cederlöf
 • Röja sly i ekbacken mellan Ulvsundavägen och Hägerbovägen
  Arbetsledare:
  Arbetsledare:
 • Klippa gräset vid Stavsjöbadet med åkgräsklippare. Tillsatt
  Arbetsledare: Kenneth Nämvall
 • Klippa gräset vid Mellösa bad med åkgräsklippare
  Arbetsledare
 • Slå och hässja gräset på blomängen vid Stavsjöbadet.
  Arbetsledare: